PS5

بعد از انتشار ps5 چه بر سر ps4 می آید؟

شاید به این فکر کرده باشید که آیا بعد از عرضه PS5 باید قید لذت بردن از نسل قبل را بزنیم؟ با فروشگاه جزیره بازی همراه باشید تا به جواب این سوال برسیم.

ادامه مطلب